Hvorfor vin

Vin er en god langsigtet investering

Vin giver gode og stabile afkast og er ideelt at kombinere med aktier i en portefølje.

Attraktiv risiko/afkast-profil

Investeringsvin er en aktivklasse med en række unikke investeringskarakteristika, som gør den attraktiv i enhver diversificeret portefølje. Historisk har prisudviklingen på investeringsvin været mere stabil end andre sammenlignelige aktivklasser. Baggrunden for denne stabilitet skal findes i vinens iboende udbuds-/efterspørgselsdynamik. Som et såkaldt ’passions’-aktiv er efterspørgslen således drevet af mere end blot de eksplicitte fordele vinen besidder som et finansielt instrument. Historiske afkastniveauer har ligeledes været interessante og typisk ligget i spændet fra 6% til 12% pa. Den attraktive risiko/afkastprofil, med gode langsigtede afkast såvel som lav volatilitet, er en sjældenhed i det nuværende investeringsmiljø.

6,8%

Årlig afkast

4,8%

Volatilitet

Stabilt afkast gennem kriser

Investeringsvin har en begrænset sammenhæng til den generelle økonomiske cyklus og har vist sig modstandsdygtig i krisetider. Gennem coronakrisen var afkastet på vin således stabilt trods store udsving i andre aktivklasser, herunder aktier. Vin - repræsenteret ved Liv-ex 100 - sluttede året med positivt afkast. Et lignende mønster tegnede sig under finanskrisen i 2008 og 2009.

Lav korrelation til aktier

Korrelationen mellem investeringsvin og aktiemarkedet (og andre aktivklasser i øvrigt) er lav. I den seneste periode negativ. Denne egenskab, kombineret med det høje stabile afkast, gør investeringsvin optimal som et diversificeringselement i en portefølje. Analyser viser, at en tilføjelse af vin til aktieporteføljen optimerer porteføljens risikojusterede afkast.

Prisdannelse ud fra udbud og efterspørgsel

EFTERSPØRGSLEN. Antallet af velhavende mennesker er stigende. Det samme er interessen for eksklusiv vin. Dette er en global tendens, som er særligt udtalt i Asien, ikke mindst Kina. Køberskaren til eksklusiv og sjælden vin er dermed voksende. Samtidig modnes investeringsvinen og bliver bedre med tiden, hvilket øger attraktiviteten – og dermed værdien - over tid. Af den årsag alene vil en eksklusiv flaske vin altid have en nydelsesmæssig værdi og i flere samfund være et symbol på social status.  

UDBUDDET. På udbudssiden er den årlige produktion af investeringsværdig vin stabil og oftest begrænset. Kun en brøkdel af verdens vinproducenter har de fornødne kvalifikationer, økonomi og anerkendelse til at producere topkvalitetsvin, som er attraktivt i investeringsøjemed (investeringsvin udgør under 0,1% af den samlede årlige vinproduktion). Disse producenter er samtidig strengt kontrolleret på årlige kvantiteter af de forskellige Appellations d’Origine Controlee (AOC) i Frankrig og deres modstykke i andre lande. Udover det konstante produktionsudbud, så reduceres udbuddet af tilgængelige flasker i en specifik årgang med den løbende konsum. Indtil der ikke er flere flasker tilbage.

Udfaldet af denne uligevægt mellem udbud og efterspørgsel er kort sagt, at flere og flere investorer søger efter færre og færre flasker, hvilket bevirker at priserne stiger.

Kontakt

Ønsker du at høre mere omkring investering i vin?