Vin som investering...

I marts 2023 kunne vi fejre 2 års fødselsdag og det er en god anledning til igen at stille spørgsmålet: Er vin en god investering?
Steffen Ballegaard Juul
June 20, 2022
-
Investering

Det er selvfølgelig svært at påberåbe sig 100% objektivitet, når vi skal belyse om vin er en god investering :) men i nedenstående artikel stiller vi skarpt på spørgsmålet og tager så vidt som muligt udgangspunkt i faktuelle anskuelser.

Attraktiv afkast/risiko-profil
En god investering er uløseligt forbundet med et godt afkast og her har vininvestering historisk set vist sig at være meget interessant med et typisk afkast i spændet fra +6% til +12% pa. Siden Winests opstart i marts 2021 har vi imidlertid formået at skabe et årligt afkast på ca. +17%.

Derudover udmærker vin sig også ved at være en aktivklasse med kun moderate prisudsving, hvilket skaber en efterspurgt stabilitet og medfølgende lav risiko.

Den attraktive risiko/afkastprofil, med gode langsigtede afkast såvel som lav volatilitet, er en sjældenhed i det nuværende investeringsmiljø og meget eftertragtet.

Et godt supplement
Det er vigtigt at notere sig, at vi opfatter vin som en alternativ investering, der kan være en væsentlig brik i en samlet investeringsportefølje som supplement til andre investeringsaktiver. Vin bør ikke stå alene.

Mange eksperter nævner vigtigheden af diversificering i en investeringsportefølje, da dette kan medvirke til at mindske risikoen på porteføljen. Her handler det om, at de forskellige investeringsaktiver har forskellige karakteristika og ikke svinger i takt.

Flere af de faktorer der er afgørende i forbindelse med vinproduktion, har en meget lille relation til den generelle udvikling i den globale økonomi; Vejrforhold, høstudbytte, årgangskvalitet og klimatiske ændringer er blot nogle af disse faktorer, som samtidig er definerende for vins investeringspotentiale. Grundet denne dekobling, så komplementerer vin på fornemste vis en bredere investeringsportefølje bestående af mere traditionelle aktiver såsom aktier og obligationer.

Et værn i krisetider
En anden vigtig faktor der skal bringes frem i lyset, når man skal vurdere investeringspotentialet i vin, er dens robusthed og evne til at ”performe”…også i modgangstider.

Vin har vist sig at være særdeles modstandsdygtig, selv når verden oplever kriser af den ene eller anden art. Tilbage i 2008/09 gennemgik vi ”finanskrisen” og i 2020/21 blev verden ramt af Corona-krisen. Disse kriser udfordrede selvsagt den globale økonomi og skabte nogle svære rammer for langt de fleste finansielle markeder med store fald som konsekvens.

Investeringsvin har selvfølgelig også været negativt påvirket, men som nedenstående graf viser, i langt mindre grad. Holder vi vin op imod aktier og obligationer, baseret på henholdsvis Liv-ex vinbørsen, S&P 500 (aktier) og iShares Corp Bonds (obligationer) så ses det tydeligt, at vin har klaret sig markant bedre. Og kigger vi på hvordan udviklingen har været i 2022 med Ukraine-krigen og den buldrende inflation in mente, så ser vi igen, at vin som investering har evnen til at klare sig godt i hvad man kan betegne som finansielt stormvejr.

Passion
Udover at være en god og stabil langsigtet investering, så appellerer vin også til mange investorers passion og mulighed for at udleve drømme omkring unikkevinoplevelser og smage på sjældne og eksklusive vine. Dette element forsøger vi derfor også at kultivere i vores “Club Winest”.

Hvad kendetegner den gode investeringsvin
Et grundlæggende fundament ift. at finde den rette investeringsvin er selvsagt, at vinen skal stige i værdi over tid. For at udvælge de rigtige vine skal du således være opmærksom på en lang række faktorer og sætte dig grundigt ind i både vin- og markedsmæssige forhold.

Producenten
Producent der har fremstillet vinen er en væsentlig faktor i forhold til afkastpotentiale. Som alle andre brancher, så har vinbranchen også sine helte og historier, som man skal kende til og forstå.

Vin er et håndværk og det er derfor altafgørende for en vins kvalitet, at den er produceret af de dygtigste personer og af druer fra de bedste marker. Kvaliteten og producentens evne til at promovere sig selv, har en stor indvirkning på den pågældende producents brand-værdi, som i sidste ende kan have afgørende betydning for investeringspotentialet…bare tænk på Domaine de la Romanée Conti.

Årgang
Som tidligere nævnt så har vejret, høstudbyttet og andre eksterne faktorer en stor betydning for kvaliteten af en given årgang. Derfor er nogle årgange mere værd end andre, da slutproduktet simpelthen er bedre.

Knaphedsfaktor
I forlængelse af ovenstående så skal man have et øje på, hvor meget af en vin der er tilgængelig på markedet. Nogle producenter har et meget lille udbud af deres mest eksklusive vine, hvorfor disse vine vil have langt større tilbøjelighed til at stige i værdi over tid, hvis ellers kvalitet og renomme er højt.

Vin er desuden en konsumvare og jo mere der drikkes af en vin, jo mere knaphed vil der opstå, hvilket vil udmønte sig i stigende priser på de resterende vine. Disse vil således være endnu mere attraktive at få fingrene i.

Ligeledes kan årgange med lavere produktion end normalproduktionen, eksempelvis i forbindelse med frost, udmærke sig ved højere priser, da udbuddet her er mindre. Udbuds/efterspørgselsubalancen er dermed mere udtalt.

Drikkevindue
En investeringsværdig vin skal have et vist aldringspotentiale….den skal simpelthen have evnen til at blive bedre med årene og dermed mere attraktiv og ultimativt mere værd. Det er således vigtigt at købe vinen på det helt rigtige tidspunkt og altid have vinens udvikling i tankerne, så den også bliver solgt igen inden den bliver for gammel og afkastpotentialet reduceres.

Anmelder-effekten
En af de væsentlige effekter at holde øje med, når man skal forholde sig til potentialet i en vin, er kritiker-vurderinger. Og selvom smag er en subjektiv vurdering, så spiller kritikernes anmeldelser relativt meget ind på en vins værdi – dette er især gældende når det er anerkendte kritikere såsom James Suckling og Robert Parker, der udtaler sig.

Ovenstående eksempler repræsenterer nogle af de vigtigste faktorer, som vi holder øje med i vores daglige arbejde, når vi udvælger de helt rigtige vine. Det er bestemt ikke en simpel opgave, men i Winest har vi sammensat en vinkomité bestående af eksperter, der kombineret har over 70 års erfaring fra vinbranchen og dermed kompetencerne til at udvælge og skaffe adgangen til de helt rigtige vine. Du kan læse mere om vores vinkomité her: https://www.winest.dk/om-winest

Udfordringer ved vininvestering
Er man interesseret i vininvestering, så er der en række udfordringer, som man bør forholde sig til. Vi har nedenfor fremhævet de vigtigste områder, som man skal være opmærksom på:

- Den økonomiske opstartsbarriere er meget høj, da du skal bruge en stor sum penge for at købe godt op i de rigtige vine og samtidig bibeholde en vis diversificering i din vinportefølje.

- Adgangen til de rigtige vine kan være meget vanskelig, da mængderne af investeringsvine er yderst begrænsede og ofte afsat på forhånd til betroede netværk af kunder.

- Den rigtige opbevaring af investeringsvin er kritisk og du skal kunne dokumentere, at forholdene er optimale ift. temperatur, fugt, rystelser osv.

- Forsikringspræmien for investeringsvin er ofte høj ved mindre porteføljer og er derfor en ekstra udgift, som påvirker afkastet.

- Ekspertviden om de aktuelle investeringsvine er essentiel ift. at kunne udvælge de vine med størst afkastpotentiale, samt vurdere om vinene er ægte og hvornår de kvalitetsmæssigt har et optimalt niveau for videresalg (drikkevindue).

- Du skal kende dine samarbejdspartnere godt, så du minimerer risikoen for falske vine og ligeledes optimerer muligheden for at forhandle gode priser. Handler du eksempelvis via auktioner, så skal du betale høje gebyrer til auktionshuset og det kan ligeledes være vanskeligt at dokumentere vinens ægthed.

Alle ovenstående udfordringer kan imidlertid imødekommes ved at lade en professionel vininvesteringsvirksomhed som eksempelvis Winest håndtere din investering.

Winest setup´et er netop bygget op og struktureret til at eliminere udfordringerne og gøre en vininvestering helt simpel. Vi varetager alt arbejdet forbundet med indkøb, afsætning, opbevaring og optimering af vinporteføljen og sørger for at sikkerheden og konditionerne, hvorunder vinene er opbevaret, er optimale. Så det eneste man som investor skal fokusere på, er at følge afkastet og hvis man ønsker det, at deltage i de vinoplevelser som Winest skaber omkring selve investeringen.

Vores konklusion på spørgsmålet fra indledningen, hvorvidt vin er en god investering, er altså stadig et rungende ”ja”. Er du interesseret i at dykke mere ned i rationalet og mulighederne for vininvestering igennem Winest, så tag endelig fat i os lige her: https://www.winest.dk/kontakt-os

Relaterede nyheder