Winest 2023 - Cash is King

Winest har skabt gode resultater og afkast i 2023 på trods af generel makroøkonomisk ustabilitet og et udfordret vininvesteringsmarked
Steffen Ballegaard Juul
June 20, 2022
-
Investering

Advarsel – det første afsnit af denne artikel opsummerer det generelt udfordrede 2023-marked for investeringsvin …men hold ud; længere nede i artiklen beskriver vi, hvordan vi i Winest, qua vores model og set-up, har navigeret os igennem 2023 på ret fornuftig vis.

Det generelle marked for investeringsvin i 2023 – et kort recap
Når man kigger generelt på vininvesteringsmarkedet i 2023, så har det været udfordret. De fire styrende vinindeks på onlinebørsen Liv-ex, Liv-ex 50, Liv-ex 100, Live-ex Bordeaux 500 og Liv-ex 1000, er alle således nede med to-cifrede procenttal på mellem -10 til -13%.

Udfordringerne er ikke kun relateret til det eksklusive vinmarked, men også til økonomien og forbrugerne generelt. Den Internationale pengefonds (IMF) prognoser fra oktober forudsagde en nedgang i den verdensøkonomiske vækst fra 3,5% i 2022 til 3% i år, hvilket er under historiske gennemsnit, men stadig over recessionsniveauer.

Mange økonomier kæmper stadig med konsekvenserne af pandemien, den russiske invasion af Ukraine og Israel/Palæstina-konflikten, som alle anses for at have bidraget til stigninger i energi- og fødevarepriser og dermed drivende årsager til de fortsat høje inflationsniveauer.

På trods af dalende inflationstal over de seneste måneder, så forudser IMF stadig, at de fleste lande ikke vil vende tilbage til ”rette niveau” igen før 2025; Alt dette sammenholdt indikerer, at folk har færre penge end for to år siden, og da stort set alt, inklusiv det at låne, er blevet dyrere, så kigger vi formentlig ind i en langsom genetablering af ”normalen”.

Så hvordan vender man sådan et marked til noget positivt?

Det generelle billede kan vi i Winest selvsagt ikke gøre meget ved, men heldigvis har vi i Winest, qua vores model, muligheder for at påvirke, hvordan et udfordret vininvesteringsmarked kan vendes til noget positivt og dermed give gode afkast til vores investorer. Som en overordnet overskrift på hvad der har båret os godt igennem 2023, så konstaterer vi i Winest at ”Cash is King”.

Winest-modellen – OGSÅ god i et ustabilt marked
Vores model er, helt simpelt forklaret, bygget op som en investeringsfond, der er registreret ved Finanstilsynet – således puljes alle indskudte midler og investeres i fondens samlede vinportefølje. Mindsteinvesteringen for en investor er 750.000 DKK.

Denne model har en række fordele. Dels er den transparent både på omkostnings- og afkastsiden. Samtidig bevirker den puljede investering, at vi opnår en attraktiv diversificering i porteføljen. Desuden, modsat mange andre vininvesteringsaktører, så sender Winest al profit fra de forskellige faser (køb, salg, prisudvikling) videre til investorerne.

Traditionelt set er det primært væksten i markedspris i oplagringsperioden, der tilfalder en investor, men i Winest ønsker vi imidlertid også at lade gode købs- og salgskundskaber komme investorerne til gavn. Det er altså ikke blot udviklingen i vinens værdi der skaber afkast i vores model, men også evnen til både at sælge- og købe vin til optimale priser i forhold til vores værdiansættelse af vinene…og netop den omstændighed har været drivende for vores gode 2023 afkast, som i skrivende stund (december måned ikke opgjort) ligger på +7,55% og samlet set på +45,74% siden vores start i marts 2021.

Overordnet set er vi selvfølgelig ikke glade for et presset vinmarked, som ovenfor beskrevet, men når det er sagt, så giver det os gode muligheder for at købe ekstra godt ind i investeringsværdige vine, grundet det økonomiske råderum vi har via løbende tilgang af nye investormidler.

Den direkte effekt af dette er først og fremmest, at vi kan opbygge og supplere vores beholdning af de vine, som vi allerede har i vores portefølje, samt ydermere få bedre adgang til sjældne investeringsvine, der tidligere har været sværere at købe op i. De fleste af vores agenter, négocianter og samarbejdspartnere har pt. vanskeligere ved at afsætte deres vin på grund af den mindre købekraft i markedet generelt. Samtidig har de opbygget lagre, som er blevet mere omkostningstunge som følge af det stigende renteniveau. Dermed er flere vine tilgængelige til bedre priser for dem, der har de finansielle muskler og ikke mindst relationen og adgangen til forhandlerne af investeringsvin.

Vores investorbase er som nævnt vokset stødt i 2023, så netop derfor har vi haft midlerne til at placere gode ordrer hos vores samarbejdspartnere og foretage nogle yderst fordelagtige indkøb.

Liv-ex opsummerer ovenstående situation meget godt i deres artikel ”The Fine Wine Market in 2023”*: “We’ve reached the usual impasse typical of bear markets – buyers won’t buy wines at their current market price sellers are reticent of lowering their prices and taking on losses. Meanwhile, stock is accumulating in warehouses and cellars, and there is more on the way. Until the macroeconomic context improves and interest rates come down, a compromise must be reached between the two sides of the market”

Styrkelse af partnerrelationer
Købekraften kommer dog ikke kun os til gavn. Det hjælper også vores négocianter, agenter og samarbejdspartnere med at afsætte deres vin og sikre et positivt flow både ift. deres økonomi og lagerbeholdning/ophobning. Så selvom det er en gunstig situation for os rent forhandlingsmæssigt, så er det altså også en udstrakt hånd til vores partnere, hvilket i sidste ende styrker vores relationer og fælles fremtid. Dermed, når markedet vender igen, så vil vi stå endnu stærkere end tidligere ift. at få adgang til de mest eftertragtede investeringsvine….i større mængder til favorable priser.

Kort om 2024
På trods af at inflationen har været faldende på det seneste og økonomien helt generelt begynder at vise positive tegn, så vil den nuværende situation, for investeringsvin, højst sandsynligt komme til at strække sig ind i 2024.

Men markedet for investeringsvin vil stadig byde på masser af gode købsmuligheder jf. ovenstående, hvilket som nævnt er en gunstig situation for Winest og vores model, da vi har købekraften…og så er vi tilbage ved ”Cash is King”.

Vi arbejder hele tiden stenhårdt på at generere gode afkast til vores investorer og samtidig lave en kultur og en virksomhed baseret på gode og eksklusive oplevelser med afsæt i vinens verden. Og netop dette fokus er med til at sikre, at vores pipeline af nye investorer ser rigtig fornuftig ud. Det giver os den polstring der gør, at vi er overbeviste om, at 2024 bliver mindst lige så god som 2023.

Det er altid farligt at spå om fremtiden, og rent investeringsmæssigt bør man da også holde sig fra at sige noget helt konkret om forventningerne, da der er så mange ukendte faktorer, der kan spille ind både positivt og negativt. Det vi kan garantere er dog, at vi er trygge ved vores model og vil gøre alt for at levere ift. vores guidede årlige afkast på mellem 8–10%.

Skulle 2024 blive lige så turbulent som 2023 med svingende priser og generel usikkerhed om den makroøkonomiske udvikling, så er der behov for stort markedskendskab, stærke relationer til négocianter, vinhuse og agenter og ikke mindst købekraft.

I Winest ved vi netop hvordan vi navigerer i et sådant farvand og vores know-how, partnernetværk og professionelle set-up giver dig dig tryghed som investor og er også medvirkende til at vi ser lyst på det kommende investeringsår – Vi er klar.

* https://www.liv-ex.com/2023/12/fine-wine-market-2023/?submissionGuid=6ef3bd57-8634-427d-8044-0606f31bdff1 (du skal logge ind for at kunne læse fuld artikel)

Relaterede nyheder