Tryghed i din investering

I Winest arbejder vi benhårdt på at skabe de bedste og mest sikre rammer for din vininvestering.
Steffen Ballegaard Juul
June 20, 2022
-
Investering

Når man som privatperson eller firma vælger at få hjælp til at varetage sine investeringer, så er det i høj grad et samarbejde baseret på tillid – det gælder alle former for investeringer, men i særdeleshed også vininvesteringer. I Winest er vi derfor meget opsatte på at skabe optimale og trygge rammer, når vi arbejder med, varetager og værner om vores portefølje af investorer og deres investerede midler.

På trods af historisk gode og stabile afkast, så bliver vin som investering ofte mødt med skeptiske blikke og tanker…er det ikke blot en eksotisk investering, hvordan kan vin overhovedet skabe afkast, er der ikke mange forfalskninger, bliver det for gammelt og dårligt, hvordan kan man komme af med vinen igen osv.? Disse er alle sammen rigtig gode spørgsmål, som mange formentlig har stillet sig selv på et eller andet tidspunkt og er derfor omdrejningspunktet i denne artikel.

I det følgende vil vi  gennemgå de primære årsager til, at du som investor kan føle dig helt tryg, når du investerer en del af din formue i vin.

Læn dig trygt tilbage.
Den overordnede sikkerhed vurderes som regel på summen af alle ens aktiviteter og indsatser. Disse skal gerne give dig fornemmelsen af at være i gode og trygge hænder igennem alle processer og i hele din investerings levetid hos Winest.

Derfor varetager vi alle led i vininvesteringen, lige fra du indtræder som investor. Alt fra opbevaring af vin, indsigt i vinmarkedet, monitorering og optimering af porteføljen, til håndtering af praktikken omkring vinhandel og oplagring, samt løbende afrapportering så du altid er opdateret på vinens performance…kort sagt, så behøver du hverken vide noget om vin eller have specifik investerings-know-how, for at opnå det gode vinafkast med ro i maven.

Vinen i Winest-porteføljen står under optimalt afsikrede forhold og er altid forsikret til over aktuel dagspris. Derudover er vinen oplagret under de rette konditioner, herunder rette temperatur, fugtighed og uden direkte eksponering mod sollys.

For at sikre den maksimale professionalisme og faglighed i forhold til vinudvælgelsen, så har vi nedsat en vinkomité i Winest bestående af personer med ekspertviden inden for finans, investering og vin. De har samlet set over 70 års erfaring og et stort netværk i branchen, der sikrer, at vi hele tiden kan lave de rigtige investeringer og holde på vinen indtil de rigtige afsætningsmuligheder opstår igen.

Udover udvælgelsen af vinen, så er det altafgørende med den rette adgang til vinen, så det tilsikres at kunne købe til rette priser i rette mængder. Endelig er det væsentligt med muligheden for igen at sælge vinen.

I forhold til indkøbsmulighederne samarbejder vi således med flere forskellige partnere, herunder négociant’er, og forsøger dermed hele tiden at komme så tæt på producenten som muligt, hvilket alt andet lige skaber de bedste priser. Ift. afsætning, så er der mange muligheder for at finde de rigtige aftagere herunder vinbørsen Liv-ex; på denne børs handles vin ligesom aktier handles på de traditionelle børser som vi kender fra New York, London osv. Man kan således sætte vin til salg og ofte modtage købstilbud blandt et stort netværk af professionelle vinaktører inden for et kort tidsrum.  Afsætningskanaler som denne bevirker, at der er en vis sikkerhed for altid at kunne afsætte vinen til markedskonforme priser og dermed sikre porteføljens ballast og vækst.

Transparens.
Investering af andre folks midler bør, som tidligere nævnt, være baseret på en høj grad af både professionalisme og troværdighed – det skaber den nødvendige tillid, der skal være tilstede i et sådant forhold. En vej til at opnå dette er bl.a. ved at operere med et transparent og let forståeligt investerings-setup. Vi tracker udviklingen i porteføljen på månedlig basis, så investorerne altid er opdaterede på værdien af deres investering. Vi opererer med et fast ind- og udtrædelsesfee samt et fast defineret management- og performance fee; vi deler al profit med investorerne i alle vininvesteringens faser, lige fra det gode køb (rigtig vin / rigtig pris), efterfulgt af værditilvæksten i vinens “levetid” i porteføljen, til det gode salg (rigtig aftager / rigtig pris). Dette gavner alt sammen investorerne  og optimerer afkastet.

Ligeledes ønsker vi at give investorerne mulighed for at udtræde af investeringen. Vininvestering i Winest er således hvad man kalder en semilikvid investering; Det vil sige, at man som investor kan træde ud kvartalsvis med et kvartals varsel. Dette varsel bevirker, at vi altid vil have behørig tid til at afsætte vin fra porteføljen, hvis dette skulle være nødvendigt uden at skade den samlede investering.

Endeligt er det vigtig at nævne, at vi selv er medinvestorer i Winest…vi har altså hånden på kogepladen og derfor sammenfaldende interesser med de øvrige investorer – dette er en klar vidnesbyrd på vores dedikation til at skabe de absolut bedste resultater og drive en professionel og strømlinet virksomhed med et godt renommé.

Eksterne instanser.
Det er vigtig for os i Winest, at vi samarbejder med uafhængige eksterne instanser ift. at skabe den optimale troværdighed over for vores investorer – vi tror på, at det giver en høj grad af tryghed og er med til at sikre, at vi altid følger definerede metodikker og overholder eksterne regler og retningslinier.

Først og fremmest opfylder vi i Winest nogle formelle krav ved at være registreret ved Finanstilsynet, hvilket betyder at vi er forpligtet til at efterleve specifikke regulativer fra ”højeste instans”.

Herudover sørger vi for, at vores interne værdiansættelse af porteføljen bliver efterset af en ekstern instans, som står på mål for at vi følger en foruddefineret valueringsmetodik og at vores lagerliste stemmer overens med det reelle (“virkelige”) varelager. Således kommer revisionshuset PwC med en årlig erklæring herpå.  

Endelig skal Værdipapircentralen nævnes som ekstern instans; Vores aktier er udstedt og registreret igennem dem, hvilket bl.a. betyder, at du som investor altid kan følge, hvordan din Winest-aktier udvikler sig, direkte i dit depot i banken.

Vininvestering versus andre investeringsformer.
Et sidste parameter, som vi mener bidrager til at skabe sikkerhed hos investorerne er, at vin historisk set performer godt, også i udfordrende makro-økonomiske og geopolitiske tider.

I modsætning til hvad mange tror, så er investering i vin – når det gøres professionelt – ikke et højrisikoprodukt, tværtimod.

På trods af et årligt target-afkast på 8-10%, så har Winest siden etableringen i marts 2021 leveret et samlet afkast på 33% med udelukkende positive månedlige afkast. Alene i indeværende år har afkastet været +11%. Det fortæller en vigtig historie om vin som værende en stabil investering, der performer godt selv i globale krisetider.

Den seneste finanskrise, corona-krisen, den aktuelle krig i Ukraine samt den buldrende inflation har således ikke slået vininvestering ud af kurs. Det betyder, at vin gør sig rigtig godt som alternativ investering i en diversificeret portefølje. Den har en lav korrelation med andre mere traditionelle aktiver som aktier, som i langt højere grad er påvirket af udefrakommende begivenheder.

Alt i alt er der mange gode grunde til at du kan føle dig sikker og tryg, når du investerer i vin…og særligt når du gør det igennem en professionel aktør som Winest. Vi håber at denne artikel har givet dig ro i maven og måske lyst til at stille en række uddybende spørgsmål. Udfyld vores kontaktformular, hvis du vil dykke mere ned i hvordan vi arbejder på at skabe de bedste og mest sikre rammer for din vininvestering.

Kontakt os
Hvis du er blevet inspireret af artiklen og ønsker at vide endnu mere om vores tilgang til vininvestering, så tag fat i os via linket her

Relaterede nyheder