Vin – en god investering OGSÅ i finansielt stormvej

Vininvesteringer har historisk klaret sig godt igennem krisetider...også før Winest var etableret.
Mads Dyrberg
July 7, 2022
-
Investering

Da vi tilbage i marts 2021 etablerede Winest, som Danmarks første og eneste registrerede vininvestering ved Finanstilsynet, var en af de mange gode bevæggrunde, at vin er en attraktiv investering i modgangstider. Det var naturligvis et salgsargument, som vi gjorde os umage for at kommunikere klart ud til potentielle investorer.

På daværende tidspunkt var dette dog udelukkende relateret til historisk performance på investeringsvin generelt, og af gode grunde ikke en vidnesbyrd omkring Winests performance specifikt.

Winest eksisterede således ikke igennem såvel finanskrisen i 2008-2009 som coronakrisen i 2020, hvor vin udviste stor modstandsdygtighed med både kortere og mindre alvorlige nedture end aktier, samt hurtigere rebounds end andre ”safe haven” aktiver såsom obligationer.

Ikke desto mindre, så har vi igen i 2022 været vidne til en periode med finansielt stormvejr. Og endnu engang har investeringsvin udvist stor robusthed med stabilt stigende priser gennem hele perioden. Glædeligvis nu med Winest i fuld operation, så vi nu kan bakke salgsargumentet fra indledningen op med evidens i egne resultater. Vi har i Winest således leveret positive afkast i samtlige måneder gennem 2022 (og i øvrigt siden starten i marts 2021).

Månedlige afkast i Winest


Denne række af positive månedsafkast står i stærk kontrast til det sammenlignelige afkastet på traditionelle investeringsaktiver igennem 2022. Året har været særdeles udfordrende på de finansielle markeder, og aktivklasser såsom aktier og obligationer har oplevet store fald.

I USA har vi været vidne til en historisk dårlig start på året for de toneangivende aktieindex. S&P indexet har således gennemgået sit værste 1.halvår siden 1970 (og for Teknologi-indexet Nasdaq det værste nogensinde).

Obligationer er ligeledes ramt og har oplevet de største halvårsfald i 220 år – ja, 220 år!

Dette understreger blot, at prisudviklingen på vin er dekoblet fra de øvrige finansielle markeder, og at vin er et aktiv, der performer godt OGSÅ i krisetider.

Et tilsvarende mønster tegner sig som nævnt, når vi sammenligner afkastet på vin med ditto på aktier og obligationer i de to øvrige omtalte turbulente perioder. Det bemærkes af nedenstående illustration, at vin igennem alle tre kriser er det bedst performende aktiv, samt at tabet selv under den finansielle krise i 2008 var minimalt.  

Attraktiv performance i krisetider

Kigger vi igen specifikt på den verserende krise, så er baggrunden for den negative stemning med ét ord; INFLATION. Flaskehalse i de globale forsyningskæder har været medvirkende til eskalerende priser. Det samme har krigen i Ukraine - primært inden for områderne energi og fødevarer.

Specielt obligationer er hårdt ramt af høj inflation, da realafkastet oftest vil være negativt. Samtidig bidrager høj inflation til stigende renter, som vil forårsage faldende obligationskurser. For aktier ligger det primære problem i, at fremtidig indtjening bliver mindre værd, når renterne stiger – nutidsværdien på en aktie falder dermed. Over tid vil den stigende inflation dog udmønte sig i indtjeningsvækst i virksomhederne, hvorfor aktier på lang sigt betragtes som et tilnærmelsesvis inflationssikret aktiv.

Det samme gør sig gældende for vin, da inflationen vil sætte sig i inputomkostningerne hos producenten, som følgende vil hæve udbudspriserne tilsvarende for den givne årgang. Dette vil ligeledes have en afsmittende effekt på priserne på såkaldte back vintages (tidligere årgange). Samtidig er hele baggrunden for inflationsstigningen som nævnt knaphed/flaskehalse, hvilket er et af grundelementerne i forhold til mekanismen bag de stigende vinpriser, vi har været vidne til historisk - nemlig ubalancen mellem det begrænsede/faldende udbud og den støt stigende efterspørgsel.

Med ovenstående in mente er vi blot blevet bekræftet i vinens attraktive karakteristika som investeringsaktiv, OGSÅ i finansielt stormvejr.

Relaterede nyheder